Tislima lil Dun Lawrenz Theuma

Tislima lil Dun Lawrenz Theuma

Il-komunita’ parrokjali tal-Qala tagħti l-aħħar tislima lil Dun Lawrenz Thuema, saċerdot wild ir-raħal tagħna b’funeral li sar it-Tnejn 10 ta’ Diċembru 2012 fil-Knisja Arċipretali tal-Qala b’konċelebrazzjoni mmexxija mill-E.T. Mons Isqof Mario Grech, Isqof t’Għawdex.

Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem, id-dawl ta’ dejjem jiddi fuqu, jistrieħ fis-sliem. Ammen